Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Czy opłata reprograficzna zostanie rozszerzona na smartfony i tablety?

Ze sporą falą krytyki ze strony zarówno użytkowników urządzeń mobilnych jak

Afera finansowa jak zbrodnia. Kara: 25 lat więzienia

Wydałem prokuratorom jasne wytyczne dotyczące ścigania przestępstw o charakterze finansowym -

Znaczący wzrost eksportu paliw z Chin

Ostatnie trzy tygodnie na rynku ropy naftowej były okresem niemal nieprzerwanych

Yellen – niby wszystko jest oczywiste, ale…

USA: W czwartek po południu agencje odnotowały dwie wypowiedzi członków FED.

Zasadnicze zmiany w obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi

Projekt zmian przepisów w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Puls Biznesu: Transakcja wysokiego ryzyka

Według ścisłej wykładni przepisów wspólnotowych oraz krajowych istnieją argumenty przemawiające za

Przekształcenia spółek

Podstawowe zasady przekształceń spółek prawa handlowego zostały uregulowane w art. 551

Ewidencja przebiegu pojazdu, obecna, ... w podatku od towarów i usług

Zgodnie z ustawą z dnia 7 luty 2014r. o zmianie ustawy o podatku

Międzynarodowe regulacje podatkowe dotyczące rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie konsekwencji podatkowych

Instytucja powiernictwa

Jednym z najważniejszych mechanizmów międzynarodowego planowania podatkowego jest wykorzystywanie struktur powierniczych